• Gratis af te halen in onze winkels
  • Branche erkende meesterslager
  • Klantervaring: 4.9 uitstekend
  • Het beste vlees en wild

Privacyverklaring

Inleiding

Slagerij Ter Weele is het adres voor het bestellen van vlees. Om onze producten en diensten te leveren en te optimaliseren verzamelen we gegevens van onze klanten, relaties en webbezoekers. We verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring vertellen we u hoe wij dit doen.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten verstrekte persoonlijke informatie (persoonsgegevens) en data verkregen vanuit het gebruik van onze diensten zoals bestellingen plaatsen (aanvullen) en bezoek aan en gebruik van de website(s) van Slagerij Ter Weele

1. Hoe verzamelt Slagerij Ter Weele persoonsgegevens?

Slagerij Ter Weele verzamelt persoonsgegevens wanneer u één van onze diensten afneemt om bestellingen af te ronden, waaronder te factureren en bezorgen en om het gebruik van overige diensten mogelijk te maken. U moet bij uw eigen online omgevingen kunnen en we moeten ook zorgen dat er geen onbevoegden bij uw omgevingen kunnen komen. We verzamelen ook gegevens wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website(s) of op een andere manier met ons in contact treedt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt Slagerij Ter Weele?

Slagerij Ter Weele verzamelt contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Slagerij Ter Weele, kan Slagerij Ter Weele aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die u bij ons afneemt, bewaren we verkeers- en locatiegegevens.

3. Waarom verzamelt Slagerij Ter Weele persoonsgegevens?

Slagerij Ter Weele verwerkt persoonsgegevens om onze diensten te leveren. We slaan gegevens op om te leveren, een account aan te maken, te factureren en in het kader van die dienstverlening met u te communiceren. We hebben uw gegevens ook nodig bij het verwerken van vragen, klachten en eventuele terugvorderingen.

FAK Nederland B.V. bewaart uw IP-adres om onder andere het bestellingsproces goed te kunnen doorlopen. FAK Nederland B.V. slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op om uw gebruik te kunnen laten maken van onze diensten en om deze te factureren. Ze gebruiken deze ook voor verkeersbeheer, de opsporing van fraude en om klachten af te handelen.

4. Uw persoonsgegevens en derde partijen

Slagerij Ter Weele verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. We maken ook gebruik van systemen of diensten van FAK Nederland B.V., waarbij het mogelijk is dat FAK Nederland B.V. ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partij voldoende waarborg bied op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

5. Uw rechten

U kunt altijd zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Slagerij Ter Weele worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen. Als u wilt kan u uw contact-, adres en bankgegevens van ons krijgen. Ook kan u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze product- en/of dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS of via WhatsApp toesturen. Als u van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op.

U mag ons ook vragen om jouw gegevens uit onze database te wissen. Realiseer u wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld klant bent (geweest) vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten minstens 7 jaar bewaren. En ook als u wilt dat wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam en e-mailadres onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, hoort u van ons natuurlijk de reden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

6. Hoe beveiligt Slagerij Ter Weele uw gegevens

Bij slagerij G. ter Weele en Zoon monitoren en beveiligen we al onze producten en diensten zichtbaar en onzichtbaar tegen misbruik en fraude door middel van het systeem van FAK Nederland B.V. wat wij online en offline gebruiken. FAK Nederland B.V. heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Lees hierover meer in het privacy statement van FAK Nederland B.V. op www.fak-nederland.nl

7. Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het desbetreffende doel. Ook houden wij rekening met de bewaartermijnen die de wet aan ons oplegt. De duur van de bewaartermijn verschilt per situatie. In de meeste gevallen hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar.

8. Cookies

Slagerij Ter Weele plaatst cookies wanneer u één van onze sites bezoekt. Dankzij deze cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren wanneer u bij ons terugkomt. Ze helpen ons ook om de site(s) te beveiligen.

Hieronder leest u welke soorten cookies u bij ons tegen kunt komen.

a. Functionele cookies
Onder meer om uw bestelling en login te onthouden en om fraude tegen te gaan.

b. Geanonimiseerde analytische cookies
Om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.